Wijze

De technieken die ik gebruik vallen onder de systemen 'Usui Shiki Ryoho' (reiki), 'AuraTouch®', 'Acces Consciousness' en het sjamanisme, maar uiteindelijk werk ik met life force energy of universele levensenergie. Bovenal blijf jij zelf leidend in en verantwoordelijk voor je eigen proces. Altijd. 


Dus, uitleggen hoe het werkt. Een uitdaging in deze nog grotendeels (maar steeds minder) linkerbrein-georiënteerde maatschappij. Want sommige dingen moet je voelen. Ervaren om te weten, geloven omdat je weet uit ervaring.

Alles is energie. Wetenschap. 
Ga uit van een zeer versimpelde weergave van natuurkunde; moleculen bestaande uit atomen - we weten allemaal wat er gebeurt als je deze splitst - en elektronen die langzaam bewegen (vaste vorm) tot snel en onzichtbaar voor het menselijk oog (gasvormig). Alles bestaat uit moleculen die trillen binnen de intermoleculaire ruimte. Zo heeft alles een eigen trillingsfrequentie. Ook ons lichaam met alle zichtbare en onzichtbare (gedachten, emoties, overtuigingen) delen. De hoogte van deze trilling hangt af van onze mentale en fysieke staat. Hoe hoger de trilling hoe gezonder en ‘lichter’ we in het leven staan. 

Tijdens een sessie werken we met de hoogst mogelijke trillingsfrequentie. Dit biedt de mogelijkheid aan lagere frequenties om mee te resoneren. Enigszins vergelijkbaar met het proces conductie of warmtegeleiding; energiedeeltjes met een lagere trilling die zich aanpassen aan deeltjes met een hogere trilling, zonder dat het energie kost. 


Met volledige focus en intentie werk ik met mijn handen op en binnen het energieveld van het lichaam. Als puur doorgeefluik geleid en activeer ik energie zonder tussenkomst van mentale filters. Het lichaam reageert, neemt de energie/levenskracht op en gebruikt het daar waar nodig; om aan te vullen of door te stromen. 

Het lichaam dat prima functioneert zonder de controlling - of sceptische - mind en precies weet wat het nodig heeft. Immers, juist omdat we niet (op tijd) luisteren naar de signalen die het lichaam uitzendt ontstaat er een disbalans en creëren we klachten.

Energetische dissonantie heffen we zo veel als mogelijk op. Ontspanning gegarandeerd.


Bij pijn en herstelprocessen werken we gerichter in het gebied van het herstellende deel.


Wanneer de 'levensenergie' zich een weg baant door het lichaam en daar gaat waar nodig, bijvoorbeeld bij een tekort of blokkerende (verkramping) energie, komt er meer aandacht voor deze delen. Op zachte wijze worden de stukken aangeraakt en bewuster gemaakt. Gestagneerde energie komt in beweging, herschikt zich. Hierdoor ontstaat ruimte en een gevoel van verlichting, en wordt het steeds meer helder wanneer wat je uit je flow haalt. Uit de eenheid van lichaam en geest.


Door het hervinden en onderhouden van deze meer natuurlijke staat neemt het vertrouwen erin toe en kunnen belemmeringen worden herzien en losgelaten.


Eenheid: een natuurlijke staat van zijn. Volledig aanwezig in je lichaam in harmonie met wat is - vrij van (angst voor) verstorende mentale processen. Patronen die we creëerden vanuit gekwetste delen en die altijd en alleen deze delen (onbewust) bevestigen. Delen die mogen worden voorzien van aandacht, geduld en onvoorwaardelijke erkenning. Om met steeds meer gemak terug te keren naar die eenheid.

Zonder weerstand. Heel natuurlijk jezelf. 


De ondersteuning die ik bied is niet bedoeld als vervanging van (medische) zorg- of hulpverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en (acute) geestelijke gezondheidszorg. Absoluut wel als aanvullend, ter ondersteuning en preventief.

Dus dat. Geen gezweef. Juist niet. We moeten landen in dat lijf.

[email protected]